Solid Edge – Ordered – Vg2 Industriteknologi

 

Har ein fokusert på kunnskapen som eleven trenger før han skal ut i lærebedrift innen utdanningsløpet Teknikk og industriell produksjon. Nyttar eigen erfaring som Industrimekaniker ved skipsverft, der ein fekk arbeidsoppdrag i form av maskinteikninger med materiallister.

Det bygger vidare på Vg1 der enkelte deler (modellerinnger) vert sammenstilt og ein lager materialliste over heile produktet. Her er arbeidsheftet som ein har utvikla. (Vg1 arbeidsheftet finn du her)

Spelelister ligger under.

Winsjtårn:

Oljeflens:

Flens PN40

Geir Sigurd Handegård

Tidligere Yrkesfaglærar ved Norheimsund Vidaregåande Skule. TIP Epedagog Hordaland fylkeskommune. Er i dag avdelingsleder offentlig tjenesteyting