SolidEdge ordered Vg1 TIP

Bytte frå synkronise til Ordered, er det første steget inn i programmet. For brukarar som har brukt tidligare versjonar av programmet startar ein med å endre innstillingar til Ordered.

Det som er mest nytt i frå ST4/5 til ST6

Her er eit arbeidshefte som ein brukar på Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Du kan sjå det her

Bygger ei og ei oppgåve in i LMS Its`learning der videoen ligger som ressurs for eleven. Ein gjennomgår øvinga i timen.  Elev kan repetera heime på samme oppgåva for å få «automatisert » teikneprosessen.

Spillelister for å komma igang med Arbeidsheftet ligger under.

Er du ferdig med Vg1 kan du gå til Vg2

Geir Sigurd Handegård

Tidligere Yrkesfaglærar ved Norheimsund Vidaregåande Skule. TIP Epedagog Hordaland fylkeskommune. Er i dag avdelingsleder offentlig tjenesteyting