Solid Edge Introduksjon

Utvkling av kompetanse i fag
Utvkling av kompetanse i fag

Ein har no i fleire år og tusental av timer, modellert med SolidEdge . Dette som yrkesfaglærar med utarbeiding av øvingsoppgåver til skuleverkstaden, undervisning til 10 klasser og 100 faglærarar i faget dokumentasjon og kvalitet TIP.

I Skuleåret 2010 – 2011 tok Eg videreutdanning kompetanse for kvalitet i Teknikk og Industriell produksjon ved HIST og NTNU. Der fokuserte Eg på tegning med SolideEdge i faget dokumentasjon og kvalitet som prosjektoppgåve. Du kan lese FOU rapporten min her og Del2 fornya, videre utvikla arbeidsoppgåver her. Denne vidareutdanninga har gitt stor fagleg styrke i undervisning i faget Dokumentasjon og kvalitet. Kompetansen med DAK har gitt meg så stor IKT forståing, at det smittar til kreativ pedagogisk bruk av IKT på ulike plattformar.

Sette meg høge mål etter videreutdanninga, med å utvikla ein ATV tilhengar. Brukte rundt 400 timar på å teikne, konstruere og utprøve denne. Det er produsert 8 slike hengarar ved eigen skule. Det kostar rundt 10000,- i materialkostnad å bygge grunnmodellen av ATV hengeren. Tilsvarande Norske henger kostar over det dobbelte. Resultatet kan du sjå under.

For å koma i gang med dataprogrammet kan du sjå her

Du kan og` sjå på Youtube kanalen min.