Intervju med elev tekniske tenester

Sidan ein nytta mange nye tilnærmingar for læring i faget fekk ein godkjenning frå ein elev å intervjua han om undervisninga. Svaret taler for seg sjølv. Ein vil nytta meir aktiv bruk av video og bilder der det er naturleg. Dette som innlevering frå eleven og eigne instruksjonsvideoer skjerm eller nye vanskelege praktiske tema.

Her er ein video på innlvering frå elev som eg som faglærar redigerte enkelt og eleven snakka inn.