Vurdering Maskintegning Projeksjon papir eller DAK

For blyant og teikning med SolidEdge nyttar ein denne eigenvurdeinga. Er utvikla i saman med 5 andre faglærarar i faget. Skjemaet kan du laste ned her. Videoen under viser korleis ein bruker skjemaet.

Under kan du sjå video spillelister konkretisering over vurdering kriteria Nr 1 til 10

Geir Sigurd Handegård

Tidligere Yrkesfaglærar ved Norheimsund Vidaregåande Skule. TIP Epedagog Hordaland fylkeskommune. Er i dag avdelingsleder offentlig tjenesteyting