Om meg

P1020866gs

Geir Sigurd Handegård

Eg er yrkesfaglærar ved Norheimsund vidaregåande skule. Underviser Teknikk og industriell produksjon (TIP). 3 klassar Vg1 og Vg2 Industriteknologi. Underviser i faget Dokumentasjon og kvalitet og i faget Tekniske Tenester. Føler meg spesielt trygg ved undervisning i DAK Solid Edge.

Har stort fokus på bruk av IKT i der det egnar seg i undervisning. Er E-pedagog i Hordaland fylkeskommune, 40%.

Bruker ICT educator for å forklare andre kva epedagog er.

Har interesse på ny teknologi og inovasjon som 3D printing.

Vil du vita meir om meg kan du sjå denne mikrobiografien

Ellers kan du lese  essey om bruk av digitale verktøy i læringsarbeid