Dokumentere med bilder og video

www.fotografiskolen.no
www.fotografiskolen.no

Som faglærar ynskte ein å få meir dokumentasjon på kva som blir utført på verkstaden. Så elevane tok bilde og video med mobiltelefonen sin på verkstaden. Var betydleg enklare for meg å gi riktig vurdering på utført arbeid når ein hadde innleveringer med denne metoden. Eleven lasta opp bilde og video på delt mappe (mellom elev og lærar) på Google disk Google apps for education som skulen har. Som mekaniker er det taus kunnskap som ein kan få fange med levende bilder.

Video under viser eksempel på innleverte videoer som ein la musikk til.