IKT Pedagog – ICT Educator

P1020866gs
Geir Sigurd Handegård på Sognefjellet

IKT-Rommet, teknologirike rom

Trenger du vedvirke gå til VEDSALG

Vil blogge og reflektere over undervisning med bruk av digitale verktøy. Som Epedagog, IKT Pedagog eller ICT educator, samlebetgnelse

Har lagd ein videopresentasjon som viser eigen digitalkompetanse innafor undervisning og læring. Under videoen ligger det emneliste.

00:00 Intoduksjon – IKT Pedagog – ICT Educator Geir Sigurd Handegård
00:31 Evernote
00:36 SolidEdge undervisningsopplegg
01:14 Læringstrappa – differensiering
03:42 Workshop for lærer i SolidEdge
03:51 Camptasia skjermvideo
04:50 YouTube instruksjonsvideo av PC skjerm
05:30 Video inn i LMS Itslearning (omvendt undervisning)
06:19 Live instruksjonsvideo
06:32 Quiz Kahoot
07:32 Google Apps
09:24 Google classroom
09:43 Skylagring
10:12 Reflector 2 – Airplaiy speiling Ipad/Iphone mot PC
10:17 Pedagogisk bruk av iPad
10:25 Camera video og bilder (ipad)
10:37 IMovie bilderedigering (ipad)
10:52 Skylagring BOYD (iPad)
11:02 Circuit Builder (ipad)
11:29 Book Creator (ipag)
11:52 Nettlesere (iPad)
12:05 Tegnebrett (ipad)
12:25 The elements og In action (ipad)
12:40 Helseapper Images & animationes (ipad)
13:28 Explain everything (ipad)
14:41 Bruk av smarttelefon iPhone, Video i undervisning og læring
15:06 Blogg iktrommet.no , delingskultur
16:20 Twitter, microblogg, for personleg utvikling
16:31 wordpress blogg
16:40 Facebook som (hemmelige) grupper for å dele læring og utvikling
17:00 Avslutning og Kontaktinformasjon

 

Eg underviser mest i faget dokumentasjon og kvalitet, teknikk og industriell produksjon. Dersom det er hensiktsmessig for motivasjon og læring for eleven, brukar ein digitale verktøy. Bruken av digitale verktøy er naturleg i dette faget, fordi IKT inngår i fleire læreplan mål. Som faglærar tek ein val om kva tilnærming ein har mest tru på vil gi best læringsutbytte og elevane får koma med innspel på dette i form av elevmedverknad. Undervisningsopplegget ein har utvikla har i fleire år fungert godt, men kan alltid forbedrast! Du kan sjå meir om dette på sida undervisning.

Du finner meir i menyen oppe eller til venstre avhengig av nettlesar.

Vil du veta meir Om Meg kan du sjå der. Vil du kontakte meg kan du gjera det på epost: gsh@iktrommet.no

ICT Educator Geir Sigurd Handegård

Ellers har ein tilgang til www.læringihordaland.no

Har du behov for støtte til IKT sjekk denne dataporten.net

Kursverksemd i HFK:

Har i Februar 2015 blitt ferdig med mange kurs i Solid Edge ST6 for lærarar i Teknikk og industriell produksjon i Hordaland fylkeskommune. Det har vore ca 7 lærar i 3 dager ved Stord, Arna og Sotra. Hyggelege stunder og gode tilbakemeldinger etter kursverksemd.

2015-02-15_21-44-50

Ta kontakt med meg ved interesse for lærarkurs i Solid Edge ST8 (6 for 32 bit)

gsh@iktrommet.no

DAK SolidEdge ST8 i faget Dokumentasjon og kvalitet.

Litt om 3D Printing