Undervisning Tekniske tjenester

www.gasolin.no

Skuleåret 2014-15 var ein så heldig å få undervise innafor faget tekniske tenester. Ein fekk hente tilbake kunnskapen som bilmekaniker og bil-elektriker. Eit viktig og sentralt punkt for framtidige mekanikarar er verktøykunnskap. Dei må kunna  namn på verktøy som ein brukar. Nytta kahoot for å tileigna seg namna. Her er kahooten ein øvde på. Du må endeleg sjå på andre Kahooter ein har lagd. Elevane gir gode tilbakemeldinger på læringsforma med kahoot. Under kan du sjå video på ein elev som tar praktisk prøve i verktøykunnskap.