ICT Educator

Reflekterer på kva ein er som epedagog der e står for e læring. På norsk vil IKT Pedagog vera meir dekkande men er lite definisjoner på dette i Noreg. I Sverige derimot vert IKT pedagog mykje brukt. Går ein mot engelsk er ICT Educator meir treffande på kva ein er i undervisning og læring. Orbildet over viser digitalkompetanse, som ein kan vegleia andre i å bruka.

Det pågår ein digital revolusjon der IKT samfunnet endrar seg i rekordfart (om ein vil eller ikkje) og det vil det gjera framover. Det kan vera krevande å kunne fylgja med på “alt dette nye”.

Skulle du som lærar eller din skule ha ynskje om å utvikle pedagogisk bruk av IKT, er det anledning til å ta kontakt med skjemaet under.

Geir Sigurd Handegård

Tidligere Yrkesfaglærar ved Norheimsund Vidaregåande Skule. TIP Epedagog Hordaland fylkeskommune. Er i dag avdelingsleder offentlig tjenesteyting